Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Palādija(II) kompleksu katalizēta enantioselektīva O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Palādija(II) kompleksu katalizēta enantioselektīva O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija
Nosaukums angļu valodā .
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Ansis Maļeckis
Aigars Jirgensons
Atslēgas vārdi hirāli palādija(II) kompleksi, bidentāta fosfīna ligands
Anotācija .
Anotācija angļu valodā .
Atsauce Maļeckis, A., Jirgensons, A. Palādija(II) kompleksu katalizēta enantioselektīva O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija. No: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 23.-23. aprīlis, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 142.-142.lpp. ISBN 978-9984-32-401-2.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14140