Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterisation of Frequency-Dependent Viscoelatic Material Properties via an Inverse Technique

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterisation of Frequency-Dependent Viscoelatic Material Properties via an Inverse Technique
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jevgenijs Barkanovs
Eduards Skuķis
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Barkanovs, J., Skuķis, E. Characterisation of Frequency-Dependent Viscoelatic Material Properties via an Inverse Technique. No: Proceedings of the 20th International Conference and Exhibition “Modern Methods and Tools of Nondestructive Testing and Technical Diagnostics” (CD-ROM), Ukraina, Yalta, 1.-5. oktobris, 2012. Yalta: 2012, 248.-254.lpp.
ID 14144