Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Glyceric

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Glyceric, Lactic and Mesoxalic Acids Production by Oxidation of Glycerol in Presence of Supported Gold Catalysts
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Svetlana Čornaja
Olga Stepanova
Svetlana Žižkuna
Konstantīns Dubencovs
Valdis Kampars
Dzidra Jankoviča
Elīna Sīle
Atslēgas vārdi Glycerol, oxidation, supported gold catalysts
Anotācija _
Atsauce Čornaja, S., Stepanova, O., Žižkuna, S., Dubencovs, K., Kampars, V., Jankoviča, D., Sīle, E. Glyceric, Lactic and Mesoxalic Acids Production by Oxidation of Glycerol in Presence of Supported Gold Catalysts. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 81.-81.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts
ID 15088