Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Method of Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of Integral-Differential Equation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Method of Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of Integral-Differential Equation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.1. Matemātika
Autori Sharif Guseynov
Janis Rimshans
Jevgenijs Kaupuzs
Artūrs Medvids
Daiga Žaime
Atslēgas vārdi Coefficient inverse problems; Existence and uniqueness; Volterra integral-differential equation
Anotācija Coefficient inverse problems are reformulated to a unified integral differential equation. The presented method of conversion of the considered inverse problems to a unified Volterra integral-differential equation gives an opportunity to distribute the acquired results also to analogous inverse problems for non-linear parabolic equations of different types.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.353
Atsauce Guseynov, S., Rimshans, J., Kaupuzs, J., Medvids, A., Žaime, D. A Method of Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of Integral-Differential Equation. Advanced Materials Research, 2011, Vol.222, 353.-356.lpp. ISSN 1022-6680. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.353
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 15094