Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Efektīvu sorbentu izstrāde uz Latvijas dabīgo mālu bāzes

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Efektīvu sorbentu izstrāde uz Latvijas dabīgo mālu bāzes
Nosaukums angļu valodā Development of Effective Sorbents on Latvian Clay Basis
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jūlija Brovkina
Vitālijs Lakevičs
Valentīna Stepanova
Jurijs Ozoliņš
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Galija Šuļga
Atslēgas vārdi clay, hemicellulose, lignin, sorbtion, thermal treatment
Anotācija Darbā pētītas Latvijas triasa perioda (Vadakstes atradne) mālu paraugu virsmas īpašības ar mērķi izstrādāt uz šo mālu bāzes lētus un kvalitatīvus sorbentus. Noteikti dabīgo mālu paraugu optimālie termiskās apstrādes un modificēšanas apstākļi ar dabīgo modifikatoru uz hemicelulozes un lignīna (HLS) bāzes. Pētīta termiskās apstrādes ietekme uz dabīgo un ar HLS modificēto mālu granulām. Noskaidrots, ka, palielinot termiskās apstrādes temperatūru robežās no 300 līdz 800 0C, mālu paraugu ūdens saistīšanas spēja samazinās, tai pašā laikā silikona eļļas un rapšu eļļas sorbcija palielinās 2 reizes. Pievienojot māliem HLS robežās no 0,053% līdz 0,13%, gan ūdens, gan eļļu sorbcija palielinās divas reizes. Pētīta dabīgo un modificēto mālu paraugu sorbcijas spēja attiecībā pret smago metālu joniem. Izpētīta mālu paraugu spēja adsorbēt vara un cinka jonus no to sāļu šķīdumiem. Iegūtie rezultāti liecina, ka izstrādātās sorbcijas granulas uz mālu bāzes var izmantot notekūdeņu attīrīšanai no vara un cinka joniem, eļļu un eļļu saturošo materiālu savākšanai no akvatoriju virsmas, kā arī kā lētu, ekoloģiski nekaitīgu un efektīvu pildvielu mājdzīvnieku tualetēs.
Anotācija angļu valodā In this study, surface properties of Latvian Triassic (Vadakste deposit) period smectite-containing clay samples, in order to develop cheap sorbents of high quality, based on these clays, were studied. Sorption properties of natural Vadakste clay samples were amended by thermal treatment, as well as by adding a natural modifier based on hemicelluloses and lignin (HLS coagulate). The coagulate containing components are: hemicellulose, lignine and aluminium; they can be used for improvement of clay surface properties. Modifying of clays of such kind has almost never been used in practice. Optimal thermal treatment conditions and HLS modification conditions were determined for the natural clay samples. It was found that, with increasing the thermal treatment temperature boundaries from 300 until 800 0C the water absorption decreases, however, in the same time, silicone oil and rapeseed oil sorption increases twice. With the thermal treatment temperature of clay samples increasing from 300 to 800 0C, chemical resistance of the HLS-modified clay samples to NaOH and HCl increases as well. Also, with the thermal treatment temperature of the clay samples from 300 to 800 0C, relative density of the HLS-modified clay samples increases respectively from 2.6 to 3.1 g/cm3 for LTM011 and LTM011-800 samples. Adding HLS to clays in boundaries from 0,053% to 0,13%, both water and oils sorption increases twice. Ability of natural and modified clay samples to adsorb copper and zinc ions from their salt solutions was researched. The obtained results show that the developed sorbent granules on the clay basis can be used for waste water treatment from copper and zinc ions, for collection of oil and oil-like materials; they can be used as a cheap, ecologically safe pet litter.
Atsauce Brovkina, J., Lakevičs, V., Stepanova, V., Ozoliņš, J., Bērziņa-Cimdiņa, L., Šuļga, G. Efektīvu sorbentu izstrāde uz Latvijas dabīgo mālu bāzes. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.26, 2012, 37.-41.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15287