Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bāles un Skudras atradņu kvarca smilšu izpēte

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bāles un Skudras atradņu kvarca smilšu izpēte
Nosaukums angļu valodā Investigation of Bale and Skudra Deposits Quartz Sands
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Janīna Sētiņa
vasilijs Akishins
Svetlana Kirilova
Atslēgas vārdi Quartz Sands, chemical, mineralogical composition, granulometry, glass
Anotācija Pētītas Latvija devona (Bāles atradne) un juras perioda (Skudras atradne) kvarca smiltis. Veikta abu atradņu smilšu apstrāde sausā un ūdens vidē, noteikts ķīmiskais, mineraloģiskais un granulometriskais sastāvs pirms un pēc smilšu smalcināšanas un mazgāšanas. Apstrādājot ūdenī Skudras atradnes kvarca smiltis, iegūti pozitīvi rezultāti - krāsojošo oksīdu daudzums samazināts līdz 0,066%. Sakausēti stikli, izmantojot dažādos režīmos apstrādātas Bāles un Skudras atradņu smiltis. Veiktā stiklu īpašību pārbaude parādīja, ka Skudras atradnes kvarca smiltis pēc apstrādes ūdenī ir perspektīvas/ noderīgas E-tipa stikla ražošanai.
Anotācija angļu valodā Quartz sand is one of the widest-spread minerals in Latvia. The perspective of using Latvian quartz sand from deposits Bale (Devonian period) and Skudra (Jurassic period) in glass production industry were examined. Previous studies have shown that the sand obtained from these minefields exhibit rather high amount of SiO2 (<98%) but also elevated amount of ferrous and aluminum oxides. The dominating granulometric fraction in these minefields is 0,1-0,5 mm. Due to high requirements in terms of chemical composition and particle size distribution brought forward by glass manufacturing process the pretreatment and enrichment of Latvian sand is needed. In current study milling of sand in dry state and in the presence of water has been performed. Crystalline phases have been determined before and after treatment using X-ray diffraction. Differential thermal analysis has been performed in order to evaluate the potential polymorphic transformations. The glass has been melted using the pretreated sand and other components according to the proportions practiced at JSC „Valmieras stikla skiedra”. The dependency of the glass thermal linear expansion coefficient and glass transition temperature on the milling environment (with or without addition of water) has been observed. The obtained results showed that milling of sand from Skudra deposit in the presence of water resulted in an increase of SiO2 content while amount of ferrous reduced (down to 0,006%). It has been concluded that quartz sand from Skudra deposit can be successfully used in glass manufacturing if an appropriate pretreatment is performed. Milling with simultaneous water treatment is an economical, environmentally friendly and efficient pretreatment method which can be implemented for this purpose.
Atsauce Sētiņa, J., Akishins, V., Kirilova, S. Bāles un Skudras atradņu kvarca smilšu izpēte. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.26, 2012, 88.-93.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15296