Racionāla liellaiduma iepriekš saspriegta trošu konstrukcija
2013
Vadims Goremikins

Aizstāvēšana
05.04.2013. 12:15, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē

Zinātniskais vadītājs
Dmitrijs Serdjuks, Kārlis Rocēns

Recenzenti
Juris Rihards Naudžuns, Algirdas Juozapaitis, Jānis Vība

Izstrādāts jauns liellaiduma iepriekš saspriegtas trošu kopnes bez spiestiem stieņiem elementu izvietojums, kam salīdzinājumā ar eksistējošiem risinājumiem raksturīgi mazāki kinemātiskie pārvietojumi un samazināts materiālu patēriņš. Izstrādāti iepriekš saspriegtas iekārtās konstrukcijas jaunās trošu kopnes aprēķina un optimizēšanas algoritmi ar GEM programmatūru ANSYS un programmēšanas vidi MatLAB, kas dod iespēju tos izmantot arī dažādu citu uzdevumu risināšanai. Noteikts, ka laiduma intervālā no 50 līdz 350 m izstrādātā trošu kopne ar racionāliem parametriem dod iespēju par 26–30% samazināt vertikālos pārvietojumus visneizdevīgākās tiltiem raksturīgās slodžu kombinācijas gadījumā iepriekš saspriegtai iekārtai konstrukcijai salīdzinājumā ar atsevišķo nesošo trosi. Iegūtie rezultāti pārbaudīti eksperimentāli. Piedāvāta no materiālu patēriņa viedokļa racionāla hibrīdā kompozītā trose iepriekš saspriegtai iekārtajai konstrukcijai ar palielinātu drošumu salīdzinājumā ar kompozītām trosēm un palielinātu īpatnējo stiprību salīdzinājumā ar tērauda trosēm. Izstrādāta pašsvārstību frekvenču noteikšanas vienkāršota metode iepriekš saspriegtai iekārtajai konstrukcijai ar precizitāti 20%, un tā pārbaudīta eksperimentāli.


Atslēgas vārdi
Cable Truss, Optimization, Suspension Bridge, Prestressing, Natural Frequencies

Goremikins, Vadims. Racionāla liellaiduma iepriekš saspriegta trošu konstrukcija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 155 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196