Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas izpēte
2013
Gatis Muižnieks

Aizstāvēšana
14.05.2013. 15:00, Ezermalas 6K-405

Zinātniskais vadītājs
Ēriks Geriņš

Recenzenti
Juris Krizbergs, Viktors Mironovs, Jüri Olt

Promocijas darbs „Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas iespēju izpēte” balstīts uz skrūves tipa kompresoru asimetrisko rotoru kontakta virsmu kalpošanas laika palielināšanas iespēju izpēti. Darba ietvaros izpētītas rotoru konstrukciju īpatnības, kā arī veikta raksturīgāko kompresoru atteikumu izpēte un sistematizēšana. Veikta rotoru materiāla un to raksturojošo parametru analīze, meklējot tos faktorus, kas ietekmē kontaktvirsmu dilšanas intensitāti un rotoru kalpošanas laiku. Analizētas rotoru dilstošo virsmu noturības palielināšanas iespējas. Veikta rotoru ģeometriskās formas izpēte, izveidotas matemātiskās sakarības, kas ļauj aprakstīt rotoru profila līknes un jebkuram apskatāmam profila apgabalam izgatavot profilējošo instrumentu, lai atjaunotu vītnes veida rotoru profilu, kas būtiski ietekmē kompresora darba efektivitāti. Dota instrumentu projektēšanas metodika. Analizēti rotoru profilu atjaunošanas iespējas. Pēc izvēlētas tehnoloģijas un parametriem tika veikta eļļas plūsmas kompresora rotoru kontakta virsmas uzlabošana, izmainot materiāla virsējā slāņa mehānisko īpašību raksturotājus, veidojot tos ar nodilumizturīgiem TiN pārklājumiem. Veikti eksperimentālos nolūkos uzlaboto materiālu raksturojošo īpašību mērījumi un statistiskā datu apstrāde, kā arī kontakta virsmas stāvokļa analīze gan mikro, gan nano līmenī. Izveidota datu salīdzināšanas metodika pēc vairākiem kritērijiem, ieviešot parametru koeficientus: 1) Kritērijs, kas balstīts uz rotoru virsmas kontakta tipu – kontakta tipa koeficients kT; 2) Kritērijs, kas ievēro nodiluma procesa norisi – nodiluma ietekmes koeficients kd. Veikta rotoru materiālu raksturojošo parametru izmaiņu teorētiskā salīdzināšana, efektivitātes izvērtēšanai pirms tehnoloģisko procesu sastādīšanas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, piecām nodaļām, darba secinājumiem, pielikuma, izmantoto informācijas avotu saraksta, kopsavilkuma, 97 ilustrācijām, 35 tabulām, kopā sastādot 123 lapaspuses. Izmantotajā informācijas avotu sarakstā ir 74 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
compressor rotors, wear resistance, coatings

Muižnieks, Gatis. Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas izpēte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 123 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196