Keramikas struktūras iegūšana un īpašības ar biomimētikas un sola-gēla metodi
2013
Inna Juhņeviča, Gundars Mežinskis, Inga Kļaviņa, Aļona Gabrene

Pieaugošā interese un jaunu biomateriālu pieprasījums sekmē materiālu sintēzi no dabiskām un sintētiskām izejvielām, lai radītu materiālus ar plaši pielietojamām īpašībām. SiC keramikas iegūšanai izmantoja sola iefiltrēšanas metodi dažāda veida koksnes materiāliem. Viens no veiksmīgākajiem sola-gēla sintēzes ceļiem ir tetraetoksisilāna un titāna izoproksīda izmantošana. Iegūti porainie lazdas paraugi ar augstu stiprību un elastības moduli, kuros dominē SiC kristāliskā fāze.


Atslēgas vārdi
high temperature ceramic matrix composites, SiC ceramics with oriented porous structure, sol-gel system

Juhņeviča, I., Mežinskis, G., Kļaviņa, I., Gabrene, A. Keramikas struktūras iegūšana un īpašības ar biomimētikas un sola-gēla metodi. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.27, 2013, 5.-10.lpp. ISSN 14077353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196