Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Applications of (-)-(S)-3-Aminoquinuclidine Derivatives

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Applications of (-)-(S)-3-Aminoquinuclidine Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Evija Rolava
Uldis Peipiņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi (-)-(S)-3-aminoquinuclidine derivatives, thiourea-derived catalysts, "click" chemistry, quinuclidine-triazole derivatives
Anotācija Various scaffolds have proved themselves as effective bidentate hydrogen bond donors.
Atsauce Rolava, E., Peipiņš, U., Turks, M. Synthesis and Applications of (-)-(S)-3-Aminoquinuclidine Derivatives. No: Organic Chemistry: Proceedings of Scientific Conference on Organic Chemistry (KTU 2013), Lietuva, Kaunas, 24.-24. aprīlis, 2013. Kaunas: Technologija, 2013, 24.-24.lpp. ISSN 2029-6401.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15873