Augstas izturības betona mikrostruktūras, mehānisko īpašību un ķīmiskās izturības likumsakarības
2013
Janīna Sētiņa, Jūlija Petrova, Aļona Gabrene, Jānis Baroniņš

Rakstā apkopota informācija par augstas izturības betonu, tā īpašībām un izmantotām izejvielām, pamata un speciālām ķīmiskām piedevām. Apskatīti betona korozijas iemesli un notiekošie procesi. Eksperimentālajā daļā pētīti betona paraugi ar dažādu superplastifikatora daudzumu. Noteikta betona paraugu ūdens un sulfāta sāļu šķīdumu uzsūce, mineraloģiskais sastāvs, mehāniskās īpašības atkarībā no pieliktā superplastifikatora daudzuma. Pēc eksponēšanas sulfātu sāļu šķīdumos betona paraugiem veikta vizuālā novērtēšana, šķīduma pH, svara izmaiņu, mineraloģiskā sastāva izmaiņas izvērtēšana, porozitātes un spiedes stiprības noteikšana.


Atslēgas vārdi
high resistance concrete, superplastificator, corrosion of concrete, absorption of salt, mineralogical composition

Sētiņa, J., Petrova, J., Gabrene, A., Baroniņš, J. Augstas izturības betona mikrostruktūras, mehānisko īpašību un ķīmiskās izturības likumsakarības. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.27, 2013, 43.-49.lpp. ISSN 14077353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196