Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku rajonos
2001
Jeļena Sulojeva, Anatolijs Jemeļjanovs, Vladimirs Jemeļjanovs

-


Atslēgas vārdi
ugunsgrēku izraisītie zaudējumi, blokshēma

Sulojeva, J., Jemeļjanovs, A., Jemeļjanovs, V. Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku rajonos. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Nr.2, 2001, 44.-50.lpp. ISSN 1407-7337.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196