Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Anatolijs Jemeļjanovs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

ief(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 12 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region
(2009)
Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Tiesisko risku analīze un to aspekti
(2008)
Alina Šmidre, Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Žanna Švertiņa
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Vides aizsardzība no tehnogēno avāriju un katastrofu ģenerētajiem piesārņojumiem
(2008)
Pēteris Šmidre, Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Objekta riska novērtēšana
(2007)
Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Jūlija Puškina
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi
(2004)
Anatolijs Jemeļjanovs, Oļegs Jemeļjanovs, Ēriks Pālītis
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs

Projekti
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums
Vides aizsardzība
Jānis Ieviņš