Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anatolijs Jemeļjanovs
label.academicTitle Habilitētais doktors
E-pasts ief@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Degšanas un dzēšanas procesu matemātiskais modelis ugunsgrēkam slēgtā telpā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Anatolijs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Josifs Abduragimovs
Environmental Risk Management Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jānis Bartušauskis, Dzintra Atstāja, Jānis Ieviņš, Anatolijs Jemeļjanovs
Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Māris Ziemelis, Anatolijs Jemeļjanovs, Josifs Abragimovs
Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku rajonos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Jeļena Sulojeva, Anatolijs Jemeļjanovs, Vladimirs Jemeļjanovs
Manаgement of Environmental Risk Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Dzintra Atstāja, Jānis Bartušauskis, Jānis Ieviņš, Anatolijs Jemeļjanovs
Naftas produktu uzglabāšanas drošības paaugstināšana, pamatojoties uz ugunsgrēku riska vadību Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Andrējs Vozgiļevičs, Anatolijs Jemeļjanovs
Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš
Tiesisko risku analīze un to aspekti Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Alina Šmidre, Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Žanna Švertiņa
Ugunsgrēka risks un apdrošināšana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Jūlija Puškina, Anatolijs Jemeļjanovs, Konstantins Didenko
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums Vides aizsardzība 22200 Jānis Ieviņš