Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anatolijs Jemeļjanovs
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts ief@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2004 Anatolijs Jemeļjanovs, Oļegs Jemeļjanovs, Ēriks Pālītis
Degšanas un dzēšanas procesu matemātiskais modelis ugunsgrēkam slēgtā telpā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Anatolijs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Josifs Abduragimovs
Environmental Risk Management Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jānis Bartušauskis, Dzintra Atstāja, Jānis Ieviņš, Anatolijs Jemeļjanovs
Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Māris Ziemelis, Anatolijs Jemeļjanovs, Josifs Abragimovs
Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku rajonos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Jeļena Sulojeva, Anatolijs Jemeļjanovs, Vladimirs Jemeļjanovs
Manаgement of Environmental Risk Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Dzintra Atstāja, Jānis Bartušauskis, Jānis Ieviņš, Anatolijs Jemeļjanovs
Naftas produktu uzglabāšanas drošības paaugstināšana, pamatojoties uz ugunsgrēku riska vadību Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Andrējs Vozgiļevičs, Anatolijs Jemeļjanovs
Objekta riska novērtēšana Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Jūlija Puškina
Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš
Tiesisko risku analīze un to aspekti Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Alina Šmidre, Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Žanna Švertiņa
Atrasti 12 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums Vides aizsardzība 22200 Jānis Ieviņš