Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Māris Ziemelis
Struktūrvienība (22200) Darba un civilās aizsardzības institūts
label.academicTitle Doktors
E-pasts Maris.Ziemelis_1@rtu.lv

Publikācijas

Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Admissible Evacuation Time Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Vladimirs Jemeļjanovs, Jeļena Malahova, Māris Ziemelis, Jānis Bartušauskis, Oļegs Sņegovs
Degšanas un dzēšanas procesu matemātiskais modelis ugunsgrēkam slēgtā telpā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Anatolijs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Josifs Abduragimovs
Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Māris Ziemelis, Anatolijs Jemeļjanovs, Josifs Abragimovs
Problems and Solutions in Technical Capabilities of State Fire and Rescue Service Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2017 Aleksandrs Politika, Māris Ziemelis, Inese Vilcāne, Vladimirs Jemeļjanovs, Valentīna Urbāne
Riska faktoru novērtēšanas metodikas pilnveidošana uzņēmumos, kur tiek pielietotas sprādzienbīstamas tehnoloģijas Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Vladimirs Jemeļjanovs, Jeļena Malahova, Māris Ziemelis, I. Sulojeva
Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Vladimirs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Jeļena Malahova
Ugunsdzēšanas līdzekļi un to efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Vladimirs Jemeļjanovs, Jeļena Malahova, Māris Ziemelis
К вопросу повышения эффективности тушения пожаров Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Vladimirs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Jeļena Malahova
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Autori
Darba aizsardzības un drošības organizācija Valdis Ziemelis, Māris Ziemelis, Vladimirs Jemeļjanovs
Ugunsdrošības un aizsardzības sistēma Valdis Ziemelis, Vladimirs Jemeļjanovs, Māris Ziemelis, Jeļena Malahova
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums Vides aizsardzība 22200 Jānis Ieviņš