Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Naftas produktu uzglabāšanas drošības paaugstināšana

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Naftas produktu uzglabāšanas drošības paaugstināšana, pamatojoties uz ugunsgrēku riska vadību
Nosaukums angļu valodā Rising of Mineral Oil Storage Safety on the Basis of Risk Control
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andrējs Vozgiļevičs
Anatolijs Jemeļjanovs
Atslēgas vārdi naftas produktu ugunsgrēki, ugunsgrēka risks, pasākumi riska samazināšanai
Anotācija Rakstā konspektīvā formā ir izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ugunsgrēku izcelšanās risku, uzglabājot naftas produktus tautsaimniecības objektos. Piedāvāti un pamatoti pasākumi ugunsgrēku izcelšanās riska samazināšanai, ieviešot mūsdienīgus tehniskus risinājumus, kuri ir saistīti ar automatizētās vadības sistēmas ieviešanu tehnoloģisko operāciju veikšanai ar naftas produktiem, kā arī izmantojot mūsdienīgas ugunsgrēka dzēšanas metodes un līdzekļus. Piedāvāto pasākumu realizācija ļaus samazināt ugunsgrēku izcelšanās riska līmeni līdz pieļaujamā riska līmenim.
Anotācija angļu valodā In abstract, studies on fire hazard storing mineral oil in establishments of national economy are examined in the article. Fire hazard reducing measures are offered and proved by introducing contemporary technical determinations on applications of automatized control system of technological operations on receiving - storage – delivery of mineral oil, as well as modern methods and means of fire fighting. Realization of suggested arrangements will permit to reduce the level of fire hazard to the level of allowable risk.
Atsauce Vozgiļevičs A., Jemeļjanovs A. Naftas produktu uzglabāšanas drošības paaugstināšana, pamatojoties uz ugunsgrēku riska vadību // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. - 69.-73. lpp.
ID 5284