Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Māris Ziemelis
Anatolijs Jemeļjanovs
Josifs Abragimovs
Atslēgas vārdi fire, estimation of fire cancelling quality
Anotācija Darbā ir pamatota cietu degošo materiālu ugunsgrēku dzēšanas efektivitātes (kvalitātes) objektīvu un kvalitatīvu rādītāju ieviešanas nepieciešamība.
Atsauce Ziemelis M., Jemeļjanovs A., Abragimovs J. Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. - 53.-57. lpp.
ID 5283