Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jūlija Puškina

Publikācijas
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Modelling of Fire Insurance Process Using Monte-Karlo Method
(2013)
Vladimirs Jansons, Vitālijs Jurēnoks, Konstantins Didenko, Jūlija Puškina
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Problems of Management of Risk of Environmental Pollution in Latvia
(2008)
Konstantins Didenko, Jūlija Puškina
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Objekta riska novērtēšana
(2007)
Anatolijs Jemeļjanovs, Jānis Ieviņš, Jūlija Puškina
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs

Projekti
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
„Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”
Uzņēmējdarbības veicināšana
Konstantins Didenko