Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: FT-IR Spectroscopic Analysis for Studying Clostridium Cell Response to Conversion of Enzymatically Hydrolyzed Hay

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā FT-IR Spectroscopic Analysis for Studying Clostridium Cell Response to Conversion of Enzymatically Hydrolyzed Hay
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Māra Grūbe
Marita Gavare
Alīna Neščerecka
Kristīna Tihomirova
Linda Mežule
Tālis Juhna
Atslēgas vārdi FT-IR spectroscopy; C. acetobutylicum; C. beijerinckii; C. tetanomorphum; Acetone–butanol–ethanol fermentation; Hydrolyzed hay
Anotācija Grass hay is one of assailable cellulose containing non-food agricultural wastes that can be used as a carbohydrate source by microorganisms producing biofuels. In this study three Clostridium strains Clostridium acetobutylicum, Clostridium beijerinckii and Clostridium tetanomorphum, capable of producing acetone, butanol and ethanol (ABE) were adapted to convert enzymatically hydrolyzed hay used as a growth media additive. The results of growth curves, substrate degradation kinetics and FT-IR analyses of bacterial biomass macromolecular composition showed diverse strain-specific cell response to the growth medium composition.
DOI: 10.1016/j.molstruc.2012.12.016
Atsauce Grūbe, M., Gavare, M., Neščerecka, A., Tihomirova, K., Mežule, L., Juhna, T. FT-IR Spectroscopic Analysis for Studying Clostridium Cell Response to Conversion of Enzymatically Hydrolyzed Hay. Journal of Molecular Structure, 2013, Vol.1044, 201.-205.lpp. ISSN 0022-2860. Pieejams: doi:10.1016/j.molstruc.2012.12.016
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16168