Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Applications of 3-C-Nitromethyl Derivatives of Hexafuranose

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Applications of 3-C-Nitromethyl Derivatives of Hexafuranose
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Krista Vēze
Deniss Vasiļjevs
Jevgeņija Lugiņina
Māris Turks
Atslēgas vārdi Isoxazole, carbohydrate, Michael addition, nucleophile
Anotācija Herein we report the synthesis of C(3) modified hexafuranoses with gluco-, galacto- and gluco- configurations. Transformations were carried out through nucleophilic addition to corresponding Michael acceptor of type 2.
Atsauce Vēze, K., Vasiļjevs, D., Lugiņina, J., Turks, M. Synthesis and Applications of 3-C-Nitromethyl Derivatives of Hexafuranose. No: Organic Chemistry : Proceedings of Scientific Conference, Lietuva, Kaunas, 24.-24. aprīlis, 2013. Kaunas: Technologija, 2013, 23.-23.lpp. ISSN 2029-6401.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16771