Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Carbohydrate-Isoxazole Conjugates

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Carbohydrate-Isoxazole Conjugates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Krista Vēze
Gļebs Kiseļovs
Jevgeņija Lugiņina
Māris Turks
Atslēgas vārdi Isoxazole, carbohydrate, Michael addition, nucleophile
Anotācija Herein we report the synthesis of galactose and gulose derivatives that contain isoxazole moiety at C(3) position
Atsauce Vēze, K., Kiseļovs, G., Lugiņina, J., Turks, M. Synthesis of Carbohydrate-Isoxazole Conjugates. No: Material Science and Applied Chemistry: Scientific Journal of Riga Technical University. Vol.27: Materials of the 8th Paul Walden Symposium on Organic Chemistry, Latvija, Rīga, 13.-14. maijs, 2013. Rīga: RTU Press, 2013, 104.-104.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16772