Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of the Physical and Antimicrobial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite Depending on the Preparation Method

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of the Physical and Antimicrobial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite Depending on the Preparation Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Arita Dubņika
Dagnija Loča
Ilze Šalma
Aigars Reinis
Lāsma Mālniece
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, silver ions, antimicrobial properties, preparation method
Anotācija In the present study, the effect of the preparation method on the physical and antibacterial properties of silver doped hydroxyapatite (HAp/Ag) samples was investigated. HAp/Ag with 0.1–5 % of silver was prepared using two different modified wet chemical precipitation methods. A comparison of thermal stability and thermodynamical properties indicated that the thermal stability and sintering temperature of HAp/Ag were higher than those of pure hydroxyapatite if Ca(NO3)24H2O, AgNO3, NH4OH and (NH4)2HPO4 were used as raw materials. Phase composition and silver release were determined by XRD and ICP-MS. The study showed that, after 50 h in simulated body fluid 0.8–1.8 % of silver of the total silver amount was released from compact HAp/Ag scaffolds, and release kinetics strongly depended on the HAp/Ag preparation method. In vitro antibacterial activity of samples from each method against the bacterial strains Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa was approved. Results showed that, in the case of using Ca(OH)2, H3PO4 and AgNO3 as raw materials for HAp/Ag synthesis, higher antibacterial activity towards both bacterial strains could be obtained.
DOI: 10.1007/s10856-013-5079-y
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10856-013-5079-y 
Atsauce Dubņika, A., Loča, D., Šalma, I., Reinis, A., Mālniece, L., Bērziņa-Cimdiņa, L. Evaluation of the Physical and Antimicrobial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite Depending on the Preparation Method. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2014, Vol.25, Iss.2, 435.-444.lpp. ISSN 0957-4530. e-ISSN 1573-4838. Pieejams: doi:10.1007/s10856-013-5079-y
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17023