Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Composites based on Polypropylene and Nanostructered ZnO Particles

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Composites based on Polypropylene and Nanostructered ZnO Particles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Remo Merijs-Meri
Tatjana Ivanova
Ivans Bočkovs
Jānis Zicāns
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Merijs-Meri, R., Ivanova, T., Bočkovs, I., Zicāns, J., Grabis, J. Composites based on Polypropylene and Nanostructered ZnO Particles. No: Proceedings of the International Conference "SLAVPOLIKOM 2013", Ukraina, Yalta, 27.-31. maijs, 2013. Yalta : 2013, 3.-3.lpp.
Pilnais teksts
ID 17131