Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā
Nosaukums angļu valodā Technology and Research of High Dispersion Systems Obtained from Latvian Clays for Innovative Application in Sorption Processes, Environmental Technologies, Medicine and Cosmetics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Bērziņa-Cimdiņa
Inga Jurgelāne
Jana Vecstaudža
Vitālijs Lakevičs
Atslēgas vārdi Clay, clay minerals,clay masks, clay based sorbents
Anotācija Mūsdienās attīstoties pētnieciskai aparatūrai paveras iespējas jaunu produktu izstrādei no cilvēces sen zināmām izejvielām, piemēram, māliem, koksnes un kūdras. Augsti dispersas sistēmas, kurās māli ir dabīgs un īpaši perspektīvs izejmateriāls, ir viens no aktuāliem produktiem ar visdažādāko pielietojumu. Tomēr šī brīža dati par Latvijas mālu iegulām ir balstīti uz Padomju Latvijas pētījumiem un ietver klasifikāciju, kas galvenokārt piemērota būvmateriālu un tradicionālās keramikas ražošanai. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka mālus kā sorbentus var veiksmīgi izmantot rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā. Tomēr līdz šim veikti vien atsevišķi epizodiski pētījumi, tāpēc tos nepieciešams sistematizēt un turpināt. Palielinoties pieprasījumam pēc jauniem produktiem, rodas nepieciešamība veikt mālu piemērotības novērtēšanu lietojumam medicīnā un kosmētikā, kas ir produkcija ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību. Šī projekta mērķis bija pētīt Latvijas mālu īpašības atkarībā no sagatavošanas un apstrādes veida ar mērķi rast inovatīvu pielietojumu vides tehnoloģiju, medicīnas un kosmetoloģijas jomās.
Anotācija angļu valodā Although clays as high dispersion systems are already widely used in different products, they also are a perspective material for innovative application. Previously obtained results show that clays can be used for purification of industrial waste water, but these studies are episodic, therefore they need to be systematized and continued. Since the demands for new products are increasing, it is necessary to evaluate the suitability of clays to be used in medicine and cosmetics, which is a production with high added value. The aim of this project was to investigate the properties of Latvian clays according to preparation and treatment and to find an innovative application in the field of environmental technologies, medicine and cosmetics.
Hipersaite: http://kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf 
Atsauce Bērziņa-Cimdiņa, L., Dušenkova, I., Vecstaudža, J., Lakevičs, V. Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā. No: Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Valsts pētījumu programma, 2010-2013. Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 21.-27.lpp. ISBN 978-9934-14-010-5.
ID 17228