Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 4-Amino-2-azidohinazolīnu atvasinājumu sintēze un to reakcijas ar alkīniem

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 4-Amino-2-azidohinazolīnu atvasinājumu sintēze un to reakcijas ar alkīniem
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Agnese Kalniņa
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=138 
Atsauce Kalniņa, A., Bizdēna, Ē. 4-Amino-2-azidohinazolīnu atvasinājumu sintēze un to reakcijas ar alkīniem. No: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-30. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013, 138.-138.lpp. ISBN 9789934105098.
Pilnais teksts
ID 17453