4-Amino-2-azidohinazolīnu atvasinājumu sintēze un to reakcijas ar alkīniem
54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2013
Agnese Kalniņa, Ērika Bizdēna

-


Atslēgas vārdi
-
Hipersaite
http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=138

Kalniņa, A., Bizdēna, Ē. 4-Amino-2-azidohinazolīnu atvasinājumu sintēze un to reakcijas ar alkīniem. No: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-30. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013, 138.-138.lpp. ISBN 9789934105098.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196