Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 6-Amino-2-azidopurīna atvasinājumi un to reakcijas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 6-Amino-2-azidopurīna atvasinājumi un to reakcijas
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Andrejs Šišuļins
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=159 
Atsauce Šišuļins, A., Bizdēna, Ē. 6-Amino-2-azidopurīna atvasinājumi un to reakcijas. No: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-30. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013, 159.-159.lpp. ISBN 9789934105098.
Pilnais teksts
ID 17461