Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Galaktozes 3-C-nitrometilatvasinājumu sintēze un izpēte

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Galaktozes 3-C-nitrometilatvasinājumu sintēze un izpēte
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Krista Vēze
Jevgeņija Lugiņina
Māris Turks
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=161 
Atsauce Vēze, K., Lugiņina, J., Turks, M. Galaktozes 3-C-nitrometilatvasinājumu sintēze un izpēte. No: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-30. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013, 161.-161.lpp. ISBN 978-9934-10-509-8.
Pilnais teksts
ID 17463