Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā (1919-1944)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā (1919-1944)
Nosaukums angļu valodā Manuals on Inorganic and Physical Chemistry for the Students of the Latvian University (1919-1944)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Atslēgas vārdi manuals, inorganic chemistry, physical chemistry
Anotācija Nodibinoties 1919.gadā nacionālajai augstskolai – Latvijas Universitātei, bija vajadzīgas mācību grāmatas latviešu valodā. Jau pirmajos desmit gados tās sarakstīja neorganiskajā, organiskajā un koloīdķīmijā, kā arī praktikumu neorganiskajā ķīmijā. Lekcijas latviešu valodā fizikālā ķīmijā iznāca tikai 1943. gadā, bet praktiskie darbi 1931. gadā.
Anotācija angļu valodā With the foundation of the national higher education establishment – the Latvian University – in 1919, there was an urgent need for manuals in Latvian. Already during the first decade manuals were written on inorganic, organic and colloidal chemistry, as well as practical works in inorganic chemistry. Lectures on physical chemistry in Latvian were published only in 1943, but practical works in 1931.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U. Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā (1919-1944). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 68.-73.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17534