Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Energy Efficiency Improvement Potential in Historical Brick Building

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Energy Efficiency Improvement Potential in Historical Brick Building
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andra Blumberga
Gatis Žogla
Kristaps Zvaigznītis
Dagnija Blumberga
Marija Burinskienė
Atslēgas vārdi Energy efficiency, historical heritage, historical buildings, innovative insulation materials
Anotācija – Energy efficiency in historical heritage buildings is viewed as a taboo because these buildings usually are protected under law and no energy efficiency measures that would change the appearance of the building are allowed. In this paper we look at the potential of increasing energy efficiency level in historical buildings. Measurements to determine energy efficiency of a historical brick building have been done, which also give the possibility to determine the potential of energy efficiency measures in this building.
DOI: 10.7250/iscect.2013.011
Hipersaite: https://ect-journals.rtu.lv/article/view/iscect.2013.011 
Atsauce Blumberga, A., Žogla, G., Zvaigznītis, K., Blumberga, D., Burinskienė, M. Energy Efficiency Improvement Potential in Historical Brick Building. No: International Scientific Conference "Environmental and Climate Technologies 2013": Conference Proceedings, Latvija, Riga, 14.-16. oktobris, 2013. Riga: RTU Press, 2013, 60.-65.lpp. ISBN 978-9934-10-510-4. Pieejams: doi:10.7250/iscect.2013.011
ID 17636