Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nitrogen Adsorption by Thermoexfoliated Graphite

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nitrogen Adsorption by Thermoexfoliated Graphite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori V. Grehov
J. Kalnacs
Māris Knite
A. Murashov
A. Vilken
Atslēgas vārdi thermochemically exfoliated graphite, specific surface area in BET approximation, intercalation graphite compounds
Anotācija Adsorption by thermochemically exfoliated graphite (TEG) is studied and compared with that by other carbon structures under the same conditions. In BET determination of the specific surface area (SBET) for the TEG samples it was found that good approximation could be observed in two different pressure ranges. Such ranges of BET approximation are also visible in the isotherms of aquadag and milled graphite. The experimental results are discussed and their interpretation proposed.
DOI: 10.2478/lpts-2013-0003
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-1/lpts-2013-0003/lpts-2013-0003.xml 
Atsauce Grehov, V., Kalnacs, J., Knite, M., Murashov, A., Vilken, A. Nitrogen Adsorption by Thermoexfoliated Graphite. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2013, Vol.50, Iss.1, 58.-65.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.2478/lpts-2013-0003
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17667