Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Camouflage Protection Quality of the Combat Individual Protection System within Electromagnetic Spectral Band Range of 3 μm to 12 μm TIR (thermo infra-red)

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Camouflage Protection Quality of the Combat Individual Protection System within Electromagnetic Spectral Band Range of 3 μm to 12 μm TIR (thermo infra-red)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Igors Šitvjenkins
Iveta Ābele
Ausma Viļumsone
Hanna Torbicka
Atslēgas vārdi CIPS, camouflage, protection, thermo infra-red, IR, TIR, combat clothing, electromagnetic spectrum
Anotācija Research was made on the evaluation of the thermo infra-red (TIR) camouflage protection quality of the combat individual protection system (CIPS) in order to define actual level of the TIR protection of the CIPS as well as suggest clothing systems solutions to increase actual level of the TIR protection
Atsauce Šitvjenkins, I., Ābele, I., Viļumsone, A., Torbicka, H. Camouflage Protection Quality of the Combat Individual Protection System within Electromagnetic Spectral Band Range of 3 μm to 12 μm TIR (thermo infra-red). No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 283.-283.lpp. ISBN 9789934103605.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17969