Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioactivity of Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds in Simulated Body Fluids

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioactivity of Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds in Simulated Body Fluids
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Lāsma Mālniece
Arita Dubņika
Dagnija Loča
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Silver; hydroxyapatite, SBF, in vitro, bioactivity
Anotācija In the present study, the in vitro bioactivity of silver-doped hydroxyapatite (HAp/Ag) scaffolds was investigated. HAp/Ag was prepared using two different modified wet precipitation methods. The X-ray powder diffraction (XRD) results showed, that sintered HAp/Ag samples prepared using method (I) contain two phases – HAp and Ag, but samples prepared by method (II) contain three different phases - HAp, Ag and AgO. After 2 month incubation period in simulated body fluid (SBF), surface of HAp/Ag scaffolds was coated with bone-like apatite. Thickness of bone-like apatite layer increased from 2 μm up to 32 μm, increasing the incubation period.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.175
Atsauce Poča, L., Dubņika, A., Loča, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Bioactivity of Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds in Simulated Body Fluids. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 175.-179.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.175
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18046