Latvijas atradņu kvarca smiltis kā pucolāna piedeva betonam
2013
Janīna Sētiņa, Pāvels Akišins, Aļona Gabrene, Ieva Ose

Pētītas Latvija devona (Bāles atradne) un juras perioda (Skudras atradne) kvarca smiltis kā dispersās pucolāna piedevas betonam. Veikta abu atradņu smilšu smalcināšana ūdens vidē, noteikts mineraloģiskais, granulometriskais sastāvs un morfoloģija pirms un pēc smilšu smalcināšanas. Analizēta un izvērtēta dažāda granulometriskā sastāva smilšu pucolānu reakcijas aktivitāte, nosakot to kā brīvā kalcija hidroksīda daudzumu šķīdumā. Analizēts cementa pastas hidratācijas process atkarībā no Skudras un Bāles atradņu kvarca smilšu dispersitātes un apstrādes laika. Konstatēts, ka augstas dispersitātes Latvijas kvarca smiltīm piemīt pucolāna īpašības, tās veicina cementa pastas hidratācijas procesu un kristālisko kalcija hidrosilikātu veidošanos.


Atslēgas vārdi
pozzolanic activities, quartz sand, chemical, mineral composition, dispersion
DOI
10.7250/msac.2013.023

Sētiņa, J., Akišins, P., Gabrene, A., Ose, I. Latvijas atradņu kvarca smiltis kā pucolāna piedeva betonam. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.29, 2013, 69.-75.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac.2013.023

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196