FexOy-ZnO kompozītu nanodaļiņu sintēze un raksturošana
2013
Aļona Gabrene, Anzelms Zukuls, Inna Juhņeviča, Janīna Sētiņa

Organisko un neorganisko nanokompozītu materiālu klase ir ātri augoša pētniecības nozare. Pašlaik nemitīgi tiek meklētas jaunas iespējas uzlabot un kontrolēt to nanomēroga struktūras ar inovatīvām sintēzes metodēm. Metālu oksīdu kompozītu pielietojumu nosaka to fotokatalītiskās, magnētiskās un fotoluminiscentās īpašības. Ar nogulsnēšanas metodi iegūti FexOy-ZnO kompozīti ar dažādu Zn2+:Fe3+ attiecību, kuru raksturošanai izmantota rentgenstaru difrakcijas analīze, Furjē-IS spektroskopija, gaismas absorbcijas un fotoluminiscences spektroskopija, kā arī veikti gāzes jutības mērījumi.


Atslēgas vārdi
metal oxide composites, ferro oxide, zinc oxide,precipitation, salt solutionsi
DOI
10.7250/msac.2013.024

Gabrene, A., Zukuls, A., Juhņeviča, I., Sētiņa, J. FexOy-ZnO kompozītu nanodaļiņu sintēze un raksturošana. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.29, 2013, 76.-81.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac.2013.024

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196