Mehāniskās deformācijas izraisītas maiņstrāvas vadāmības izmaiņas poliizoprēna / nanostrukturēta oglekļa kompozītos
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 30. zinātniskās konferences tēzes 2014
Kaspars Ozols, Māris Knite

Daudzas zinātnieku grupas izstrādā un testē polimēru/elektrovadošu nanodaļiņu kompozītus pielietojumam dažādos sensoros. Mūsu darbs tika veikts, lai varētu labāk optimizēt poliizoprēna/nanostrukturētu oglekļa kvēpu (PNOK) kompozītus pielietojumam sensoros, veicot vadāmības relatīvo izmaiņu (VRI) mērījumus maiņstrāvas režīmā atkarībā no kompozītu mehāniskās deformācijas. PNOK paraugi ar dažādu nanostrukturētu oglekļa kvēpu pildvielas daudzumu tika testēti frekvenču diapazonā no 20 Hz līdz 2 MHz. Mērījumi parādīja, ka VRI maksimums PNOK paraugiem ar zemu oglekļa pildvielas daudzumu (4-5 masas daļas nanostrukturētu oglekļa kvēpu uz 100 masas daļām poliizoprēna) atrodas tikai pie pašām zemākajām mērītajām frekvencēm, bet PNOK paraugi ar augstu pildvielas koncentrāciju (8-10 masas daļas pildvielas) uzrādīja plašu, nemainīga lieluma VRI plato līdz vismaz 10 kHz.


Atslēgas vārdi
carbon black composite, piezoresistance

Ozols, K., Knite, M. Mehāniskās deformācijas izraisītas maiņstrāvas vadāmības izmaiņas poliizoprēna / nanostrukturēta oglekļa kompozītos. No: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 30. zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 19.-21. februāris, 2014. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2014, 85.-85.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196