Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and X-ray Studies of Novel 3-C-nitromethyl-hexofuranoses

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and X-ray Studies of Novel 3-C-nitromethyl-hexofuranoses
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Krista Vēze
Gļebs Kiseļovs
Jevgeņija Mackeviča
Jevgeņija Lugiņina
Anatolijs Mišņovs
Dean Markovic
Atslēgas vārdi Henry reaction, 3-C-Nitromethyl-gulofuranose, 3-C-Nitromethyl-galactofuranose, Conformations, Altona–Sundaralingam pseudorotation phase angle
Anotācija A practical method for the synthesis of three novel 3-C-nitromethyl-hexofuranoses is reported. The Henry reaction on a 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-d-gulofuranose-derived ketone provided a 3-C-branched gulo-isomer as the sole reaction product. The dehydration–rehydration of the latter yielded an isopropylidene-protected 3-C-nitromethyl-galactofuranose. The reaction sequence can be also used for the synthesis of a 3-deoxy-3-C-nitromethyl-hexofuranose derivative with a gulo-configuration. Two of the newly obtained carbohydrate derivatives were characterized by X-ray crystallography.
DOI: 10.1016/j.carres.2014.03.003
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008621514000913 
Atsauce Turks, M., Vēze, K., Kiseļovs, G., Mackeviča, J., Lugiņina, J., Mišņovs, A., Markovic, D. Synthesis and X-ray Studies of Novel 3-C-nitromethyl-hexofuranoses. Carbohydrate Research, 2014, Vol.391, Iss.1, 82.-88.lpp. ISSN 0008-6215. Pieejams: doi:10.1016/j.carres.2014.03.003
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 18210