Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analytical Techniques Employed in Provenance Studies of Archaeological Ceramics

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analytical Techniques Employed in Provenance Studies of Archaeological Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jana Vecstaudža
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Diffraction methods, spectroscopic methods, microscopic techniques, thermal methods
Anotācija Summary of frequently used analytical methods, their comparison and examples of their successful use are given in the article. Analytical techniques are divided in diffraction, spectroscopic, microscopic, thermal and others.
Atsauce Vecstaudža, J., Bērziņa-Cimdiņa, L. Analytical Techniques Employed in Provenance Studies of Archaeological Ceramics. No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti. Rīga: 2014, 138.-146.lpp. ISBN 9789934105524.
ID 18273