Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: (+)-(7S)- и (-)-(7R)-7-Амино-6

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā (+)-(7S)- и (-)-(7R)-7-Амино-6,6-диметил-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол- 4-оны
Nosaukums angļu valodā (+)-(7S)- and (-)-(7R)-7-Amino-6,6-dimethyl-1-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-ones
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 3
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inta Strakova
Ilze Kumpiņa
Sergejs Beļakovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi tetrahydroindazoles, amines, chiral resolution, crystallization, X-ray studies
Anotācija Synthesis and chiral resolution of amino-tetrahydroindazoles is discussed.
Anotācija angļu valodā Synthesis and chiral resolution of amino-tetrahydroindazoles is discussed.
Atsauce Strakova, I., Kumpiņa, I., Beļakovs, S., Turks, M. (+)-(7S)- и (-)-(7R)-7-Амино-6,6-диметил-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол- 4-оны. No: Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 3. В.Карцев red. Москва: 2014. 187.-190.lpp. ISBN 9785903078448.
ID 18391