Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas vēlēšanu sistēmas reforma un Vācijas pieredze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas vēlēšanu sistēmas reforma un Vācijas pieredze
Nosaukums angļu valodā The Reform of Latvia Electoral System and the Experience of Germany
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Gunars Ozolzile
Atslēgas vārdi democracy, consolidation, reform, electoral system
Anotācija Raksta mērķis ir izpētīt demokrātijas tālākas konsolidācijas iespējas Latvijā, reformējot vēlēšanu sistēmu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, pirmkārt, tiek analizētas dažas Latvijas politiskās sistēmas problēmas, kuru viens no cēloņiem ir arī vēlēšanu sistēma. Otrkārt, tiek veikta dažu jaunāko Latvijas vēlēšanu sistēmas reformu piedāvājumu analīze. Treškārt, lai izvērtētu mūsu vēlēšanu sistēmas reformēšanas iespējas un virzienus, tiek pētīta Vācijas vēlēšanu sistēmas uzbūve, funkcionēšanas likumsakarības un pēdējā laikā notikušās izmaiņas. Vācijas vēlēšanu sistēma līdz šim Latvijā pētīta maz un virspusēji. Turklāt par šo sistēmu gan pie mums, gan arī citur pasaulē valda vairāki mīti.
Anotācija angļu valodā The trust in the institutions of political systems, especially political parties in Latvia is one of the lowest in the European Union. One of the causes of the low trust level is the electoral system, which doesn’t encourage the connection between the deputies and the voters or the responsibility un front of them. The goal of this article is to explore the further possibilities of consolidations of democracy in Latvia by reforming the proportional electoral system.To achieve the set goal, firstly, some of the problems in Latvia’s electoral system are analysed, of which one of the causes also is the electoral system. Secondly, analysis of some of the newest Latvias electoral system reformation offers is done. Thirdly, to evaluate the possibilities and directions of reformation of the electoral system, the structure of electoral system in Germany, the reguralities of functioning and the recent changes are researched. The conclusions are made that the German mixed electoral system has been created with the goal to integrate the personal factor into it and to strengthen the link between the voters and deputies, at the same time maintaining the central place of the proportionality principle in this system. Thinking about the possibilities of reforming the electoral system of Latvia, special interest is raised by the domination of the proportionality principle, because taking a similar path like in Germany, our electoral system can be reformed without altering the constitution.
Atsauce Ozolzile, G. Latvijas vēlēšanu sistēmas reforma un Vācijas pieredze. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 69.-74.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18706