Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Соответствие представлений подростков о себе желаемым социальным характеристикам

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Соответствие представлений подростков о себе желаемым социальным характеристикам
Nosaukums angļu valodā Conformity of Adolescent Self-Image to Socially Desirable Characteristics
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Nadežda Soldatenko
Atslēgas vārdi social image, personal cognition, self-understanding
Anotācija Целью исследования является определение взаимосвязи представлений подростков о себе с ожидаемыми представлениями о них их родителей и одноклассников. Для данного исследования использовались методы: 1. Завершения предложений (модификация опросника Тендлера, Ронде), 2. Контент - анализ (авт. Г. Лассуэл). В исследовании приняли участие 232 подростка в возрасте от 11 до 15 лет. В исследовании была уставновлена значимая связь между представлениями подростков о себе и предполагаемыми представлениями о них их родителей и одноклассников, что позволяет сделать вывод о том, что в процессе персонализации подростки ориентируются на предполагаемые представления других о них. Результаты исследования могут быть использованы психологами и педагогами как для коррекции поведения, так и для личностного развития подростка в целом.
Anotācija angļu valodā The article explores the meanings of self-awareness and self-understanding in the process of personal cognition as well as the mechanisms of this knowledge. According to the results of the empirical research method, the majority of the teenagers considered themselves as having positive personal qualities which coincided with their parents’ opinions. The personal essence of such consideration lies in the fact that the characteristics important for the process of communication predominates in the teenagers’ views about themselves. As a result, considerable coincidence of the teenagers’ opinions about themselves and the supposed notions of their parents gave an idea that the parents view their children in the way the teenagers do themselves which is called “teenagers egocentrism”.
Atsauce Soldatenko, N. Соответствие представлений подростков о себе желаемым социальным характеристикам. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 108.-111.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18717