Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 9-Alkil-2

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 9-Alkil-2,6-diazidopurīnu sintēze un reakcijas
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 9-Alkyl-2,6-diazidopurines and Their Reactions
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Andrejs Šišuļins
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi Click reactions, bis-triazolyl purines, fluorescent purines
Anotācija Purīnu atvasinājumi tiek plaši pētīti pateicoties to daudzveidīgajai bioloģiskajai, galvenokārt pretvēža un pretvīrusu, aktivitātei. Mūsu pētījuma mērķis ir fluorescentu 6-amino-2-triazolilpurīna atvasinājumu sintēze, kā izejvielu izmantojot 2,6-dihlor-9H-purīnu.
Anotācija angļu valodā 9 -Alkyl-6-amino-2-triazolylpurines, called push-pull purines, thanks to their fluorescent properties, are attracting an interest in a field of photonic materials, for example, as derivatization reagents. The aim was to develop a synthesis of 9-alkyl-6-amino-2-(1,2,3-triazolyl)purines from 2,6-dichloro-9H-purine. During the research, there were developed two methods for synthesizing the target structures; six new structures were obtained. Methods of synthesis are needed to be optimized.
Atsauce Šišuļins, A., Bizdēna, Ē. 9-Alkil-2,6-diazidopurīnu sintēze un reakcijas. No: 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference (organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija), Latvija, Rīga, 24.-24. aprīlis, 2014. Rīga: 2014, -.--.lpp.
Pilnais teksts
ID 18768