9-Alkil-2,6-diazidopurīnu sintēze un reakcijas
55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference (organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija) 2014
Andrejs Šišuļins, Ērika Bizdēna

Purīnu atvasinājumi tiek plaši pētīti pateicoties to daudzveidīgajai bioloģiskajai, galvenokārt pretvēža un pretvīrusu, aktivitātei. Mūsu pētījuma mērķis ir fluorescentu 6-amino-2-triazolilpurīna atvasinājumu sintēze, kā izejvielu izmantojot 2,6-dihlor-9H-purīnu.


Atslēgas vārdi
Click reactions, bis-triazolyl purines, fluorescent purines

Šišuļins, A., Bizdēna, Ē. 9-Alkil-2,6-diazidopurīnu sintēze un reakcijas. No: 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference (organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija), Latvija, Rīga, 24.-24. aprīlis, 2014. Rīga: 2014, -.--.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196