Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas analītiskajā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas analītiskajā, organiskajā ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā (1919–1944)
Nosaukums angļu valodā Manuals on Analytical and Organic Chemistry as well as on Chemical Technology for the Students of Chemistry of Latvian University (1919-1944)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Atslēgas vārdi manuals, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Chemical Technology
Anotācija Latvijas Universitātē pirmajā desmitgadē latviešu valodā iznāca O. Luca un G. Vanaga grāmatas organiskajā ķīmijā un vairāki praktikumi analītiskajā ķīmijā. Otrajā desmitgadē tika izdota A. Ķešāna „Ievads kvalitatīvā ķīmiskā analīzē”, kas piedzīvoja vairākus izdevumus, un P. Kulitāna, K. Krūmiņa, K. Bramberga „Lauksaimniecības analīze” (1.-2. sēj.), kvantitatīvajā ķīmiskajā analīzē. Sliktāks stāvoklis bija dažādās ķīmijas tehnoloģijas disciplīnās: studentiem vajadzēja apmierināties ar lekciju pierakstiem. Vienīgās mācību grāmatas tehnoloģijā latviešu valodā tika izdotas uzturvielu zinātnē un preču zinībā.
Anotācija angļu valodā During the first decade of Latvian University O.Lucs and G.Vanags published their boors in Latvian on organic chemistry and several practical works on analytical chemistry. During the second decade there were published “The introduction in qualitative chemical analysis” by A.Ķešāns, which was reprinted for several times, and “Agricultural analysis” (I-II volumes) in the field of quantitative chemical analysis by P.Kulitāns, K.Krūmiņš, K.Brambergs. The situation was worse in various areas of chemical technology: students had to suffice with their own written notes of lectures. The only manuals on technology in Latvian were those on nutritional science and merchandise science.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U. Latvijas Universitātes ķīmiķu mācību grāmatas analītiskajā, organiskajā ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā (1919–1944). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 74.-80.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18898