Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Study of Generator Modes Effects on Electric Power Quality and Air Gap

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Study of Generator Modes Effects on Electric Power Quality and Air Gap
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Rihards Elmanis-Helmanis
Marina Čerpinska
Atslēgas vārdi Air gap, hydroelectric power generation, power quality, vibrations
Anotācija The study examines hydroelectric power generator characteristics, voltage quality, air gap and vibration, in different operational modes – no-load mode, 90, 45, 10 MW load, 90 MW load with -50 MVAr to 20 MVAr reactive power and synchronous compensator mode with 0 MW- 20 MW active power and synchronous compensator mode with -10 MVAr to -60 MVAr reactive power. Developed framework for power quality and air gap measurements assessment of hydropower generator shows that correlation exists between voltage, air gap and vibration characteristics. Analysis and comparison of different operational modes are performed to identify, which modes are important during diagnostics of machine condition in hydroelectric generators.
DOI: 10.1109/RTUCON.2014.6998186
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6998186 
Atsauce Elmanis-Helmanis, R., Griščenko, M. Study of Generator Modes Effects on Electric Power Quality and Air Gap. No: 2014 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) : Proceedings, Latvija, Rīga, 14.-14. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 204.-210.lpp. ISBN 978-1-4799-7460-3. e-ISBN 978-1-4799-7462-7. Pieejams: doi:10.1109/RTUCON.2014.6998186
Pilnais teksts Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 19375