Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Precipitation Synthesis of Magnetite Fe3O4 Nanoflakes

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Precipitation Synthesis of Magnetite Fe3O4 Nanoflakes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Santa Lagzdiņa
Inna Juhņeviča
Dmitrijs Jakovļevs
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi Magnetite; Precipitation; Nanoflakes
Anotācija Precipitation can be applied to synthesize magnetite Fe3O4 nanoflakes in an ambient air atmosphere without using any surfactant, templates or special equipment. Magnetite nanoflakes were precipitated from only Fe2þ chloride solution without adding Fe3þ. The formation of Fe3O4 nanoflakes is suggested to occur due to formation of an intermediate goethite phase, thus providing anisotropic crystal growth. Compared to other methods, the method presented here is fast and suitable for large scale synthesis.
DOI: 10.1016/j.ceramint.2014.03.140
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884214004817 
Atsauce Šutka, A., Lagzdiņa, S., Juhņeviča, I., Jakovļevs, D., Maiorov, M. Precipitation Synthesis of Magnetite Fe3O4 Nanoflakes. Ceramics International, 2014, Vol.40, Iss.7, Part B, 11437.-11440.lpp. ISSN 0272-8842. Pieejams: doi:10.1016/j.ceramint.2014.03.140
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 19739