Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Poraina silikātu keramika no Latvijas māliem un tās iespējamais pielietojums

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Poraina silikātu keramika no Latvijas māliem un tās iespējamais pielietojums
Nosaukums angļu valodā Porous Silicate Ceramicfrom Latvian Clays and Possible Use
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Visvaldis Švinka
Ruta Švinka
Līga Dabare
Andris Cimmers
Lauma Lindiņa
Inta Timma
Atslēgas vārdi expanded clay, pellets, specific surface area, sorption
Anotācija Pētīti Latvijas devona un kvartāra māli ar mērķi iegūt porainu keramikas materiālu, kas būtu izmantojams notekūdeņu attīrīšanai.Keramikas granulas apdedzinātas 700 - 1050 0 temperatūrās. Poru struktūras pētīšanai izmantota slāpekļa adsorbcijas metode. Noteikta sorbcijas aktivitāte attiecībā uz savienojumiem ar jonu saiti.
Anotācija angļu valodā Devonian and Quarternary Latvian’s clays purposely to obtain porous ceramic materials like expanded clay pellets and ceramic pellets for the purification of wastewater are investigated. Expanded clay pellets by the new one stage technology are obtained. Ceramic pellets are fired at the temperature range 700 - 1050°C and sorption activity concerning pollutants with the ionic binding is determined. Pore structure of expanded clay and ceramic pellets by nitrogen adsorption (BET) method is determined.
Atsauce Švinka, V., Švinka, R., Dabare, L., Cimmers, A., Lindiņa, L., Timma, I. Poraina silikātu keramika no Latvijas māliem un tās iespējamais pielietojums. No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas,materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 88.-98.lpp. ISBN 978-9934-10-552-4.
ID 19907