Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Inta Timma

E-pasts:

Inta.Timma(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Influence of Leaning Materials on the Quality of Building Ceramics
(2021)
Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Māris Rundāns, Inta Timma, Laila Pētersone
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Poraina silikātu keramika no Latvijas māliem un tās iespējamais pielietojums
(2014)
Visvaldis Švinka, Ruta Švinka, Līga Dabare, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa, Inta Timma
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Stone Material Investigations of the Riga Stock Exchange Building
(2011)
Silvija Igaune-Blumberga, Inta Vītiņa, Lauma Lindiņa, Inta Timma, Inta Kiriloviča
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Porous Ceramics in Oxide and Clay Systems from Suspensions with Metallic Aluminium
(2008)
Andris Actiņš, Gerda Buļa, Ēriks Palčevskis, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Inta Timma
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos

Projekti
Atrasti 5 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 5.
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8101)
Citi
Ruta Švinka
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis