Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem. 2.daļa
Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem 2015
Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, Sarma Valtere, Mārtiņš Gedrovičs, Gatis Bažbauers, Andra Blumberga, Aivars Žandeckis, Gatis Žogla, Silvija Nora Kalniņš, Ilze Laicāne, Anna Kubule, Vladimirs Kirsanovs, Lelde Timma, Indra Muižniece, Krista Kļaviņa, Dace Lauka

Šis mācību izdevums ir izveidots, par pamatu ņemot oriģinālus laboratorijas un praktiskos darbus. Laboratorijas darbu krājuma mērķauditorija ir ne tikai vides inženierzinātņu studenti, bet arī pārējo inženierzinātņu un vides zinātņu studenti, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes un pārējo Latvijas universitāšu mācību spēki, kuri strādā ilgtspējīgas attīstības jomā. Grāmatā apkopotie darbi ir ļoti atšķirīgi pēc savas struktūras un uzdevumiem, un ietver gan lietišķo zinātni, gan datorsimulācijas un eksperimentu veikšanu.


Atslēgas vārdi
Laboratory works , Environmental engineering

Blumberga, D., Veidenbergs, I., Valtere, S., Gedrovičs, M., Bažbauers, G., Blumberga, A., Žandeckis, A., Žogla, G., Kalniņš, S., Burmistre, I., Beloborodko, A., Kirsanovs, V., Timma, L., Muižniece, I., Kļaviņa, K., Lauka, D. Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem. 2.daļa. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 118 lpp. ISBN 978-9934-10-595-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196