Uzņēmējdarbības vides konkurētspēja Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie instrumenti
2015
Jurijs Grizāns

Aizstāvēšana
24.04.2015. 12:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309.telpā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Vanags

Recenzenti
Remigijs Počs, Dzintra Atstāja, Ivans Potravnijs

Promocijas darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības vides konkurētspējas nozīmīgākās dimensijas, tajā skaitā Latvijas pilsētās, izpētīt tās paaugstināšanai urbanizēto teritoriju pašvaldībām pieejamos instrumentus, izstrādāt pilsētu vietējām pārvaldēm priekšlikumus instrumentu izvēlei un pielietošanas efektivitātes paaugstināšanai.


Atslēgas vārdi
Uzņēmējdarbības vide pilsētās, uzņēmējdarbības vides konkurētspēja, konkurētspējas paaugstināšanas instrumenti, vietējās pašvaldības.

Grizāns, Jurijs. Uzņēmējdarbības vides konkurētspēja Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie instrumenti. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 149 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196