Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunu fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunu fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of New Fluorescent 9-Alkyl-2-Triazolylpurines
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Andrejs Šišuļins
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi Ditriazoli, 9-alkilpurīni, fluorescence
Anotācija Purīnu atvasinājumi tiek plaši pētīti, pateicoties to daudzveidīgajai bioloģiskajai, galvenokārt, pretvēža un pretvīrusu, aktivitātei. Mūsu pētījuma mērķis ir fluorescentu 9-alkil-6-amino-2-(1,2,3-triazolil)purīnu atvasinājumu sintēze, par izejvielu izmantojot 2,6-dihlor-9H-purīnu.
Anotācija angļu valodā Purine derivatives are attractive as sensors and reporters in biological applications. Target products were obtained in four step synthesis from 2,6-dichloro-9H-purine. Two synthetic routs towards were developed. Aim products exhibit bright blue fluorescence with emission maxima at 417-457 nm and relative quantum around 50%.
Atsauce Šišuļins, A., Bizdēna, Ē. Jaunu fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze. No: Rīgas Tehniskās universitātes 56. studentu konference: organiskās ķīmijas un tehnoloģijas sekcija Iespiešnā, Latvija, Rīga, 23.-23. aprīlis, 2015. Rīga: RTU, 2015, 0.-0.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20199