Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Predesign Evaluation of St. Petersburg State Polytechnical University Campus Energy Efficiency Measures

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Predesign Evaluation of St. Petersburg State Polytechnical University Campus Energy Efficiency Measures
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Anna Nefedova
Julia Bykova
Sergei Kosov
Nikolai Vatin
Aleksandrs Zajacs
Anatolijs Borodiņecs
Atslēgas vārdi Automatic heating control, energy efficiency, building renovation
Anotācija This article describes the process and results of the first stage of work within the developed program of reconstruction of heating systems of the central platform of SPbSTU, according to the requirements of Federal Law No. 261-FZ of the Russian Federation “On energy saving and increase of energy efficiency”. Recent particular interest in energy efficiency in buildings and optimization of consumption of energy resources has determined the relevance of the work. The potential for energy saving measures has been evaluated and a concrete plan for further steps has been developed in the second stage of the work.
DOI: 10.7250/rehvaconf.2015.028
Atsauce Nefedova, A., Bykova, J., Kosov, S., Vatin, N., Zajacs, A., Borodiņecs, A. Predesign Evaluation of St. Petersburg State Polytechnical University Campus Energy Efficiency Measures. No: Proceedings of REHVA Annual Conference 2015, Latvija, rīga, 6.-9. maijs, 2015. Rīga: RTU PRESS, 2015, 195.-200.lpp. ISBN 978-9934-10-685-9. e-ISBN 978-9934-10-717-7. Pieejams: doi:10.7250/rehvaconf.2015.028
ID 20287