Sintēzes apstākļu un leģējošo piedevu ietekme uz porainas augsttemperatūras keramikas īpašībām un struktūru
2015
Ludmila Mahņicka-Goremikina

Aizstāvēšana
27.05.2015. 14:30, RTU, Paula Valdena ielā 3, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes konferenču zālē (272.telpa)

Zinātniskais vadītājs
Ruta Švinka, Visvaldis Švinka

Recenzenti
Jānis Grabis, Andris Actiņš, Ilze Smeltere

Promocijas darbs veltīts sintēzes apstākļu un leģējošo piedevu ietekmes izpētei uz porainas augsttemperatūras keramikas īpašībām un struktūru. Augsti poraina mullīta keramika izgatavota ar koncentrētas suspensijas liešanas metodi. Par poras veidojošo aģentu tiek izmantota alumīnija pasta, kas bāziskā vidē, reaģējot ar ūdeni, veido ūdeņradi. Noteikti mullīta keramikas īpašību uzlabošanu ietekmējošie faktori, piem., apdedzināšanas temperatūras, leģējošo piedevu izmantošana u.c. Novērtēta sintēzes temperatūru un izmaksu samazināšanas iespēja, daļēji aizvietojot dārgākus Al2O3 un SiO2 ar lētāko kaolīnu, kā arī izmantojot leģējošās piedevas t.i., metālu oksīdus, tādus kā ar MgO daļēji stabilizēts ZrO2, WO3 un MgO. Sintezētas porainas mullīta keramikas īpašību noteikšanai izmantotas mūsdienu metodes un iekārtas, tādas kā augstas izšķirtspējas lauka emisijas zema vakuuma elektronu mikroskops „FEI Nova NanoSEM 650”, dzīvsudraba porozimetrs „Pore Master 33 Quantachrome Instruments”, akustiskā sistēma „Buzz-O-Sonic 5,0” elastības moduļa noteikšanai, diferenciāli termiskajai analīzei pielietots derivatogrāfs „SETSYS Evolution TGA-DTA/TMA SETARAM (1750oC)” u.c. Parādīts, ka mullīta fāzes veidošanās process ir stipri atšķirīgs atkarībā no leģējošā metālu oksīda klātbūtnes dažādās temperatūrās apdedzinātiem sastāviem. Noteikts, ka siltumvadāmība ir atkarīga no keramikas materiāla porainības, poru izmēra sadalījuma un leģējošās piedevas. Noskaidrots, ka WO3 kā leģējošas piedevas izmantošana ietekmē keramikas sintēzes procesus un keramikas īpašības, rada iespēju sintezēt augsti porainu siltumizolējošu un vienlaicīgi termiskā trieciena izturīgu mullīta keramiku.


Atslēgas vārdi
Poraina mullīta keramika, leģējošās piedevas, volframa oksīds, metālu oksīdi, siltumvadāmība

Mahņicka-Goremikina, Ludmila. Sintēzes apstākļu un leģējošo piedevu ietekme uz porainas augsttemperatūras keramikas īpašībām un struktūru. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 136 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196